10ετή εγγύηση στο υλικό, λειτουργίας και αποτελεσματικότητας.

Η αποτελεσματικότητα του δακτυλίου επηρεάζεται από:

  • Ισχυρά μαγνητικά πεδία.
  • Ηλεκτροκινητήρες.
  • Ηλεκτρικά καλώδια.
  • Οποιαδήποτε πηγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας

Συνεπώς ο δακτύλιος να τοποθετείται τουλάχιστον 30-40 εκατοστά μακριά από τέτοιες πηγές.