Υλικά φορείς πληροφοριών


Η ζωή προέρχεται από το νερό και χωρίς το νερό δεν υπάρχει ζωή.

Το Wellan2000 μπορεί σε υποατομικό επίπεδο ,να δεχθεί "πληροφορίες" και στην συνέχεια να τις μεταδώσει  στο νερό, χωρίς αυτές να χαθούν,  άσχετα αν παρεμβάλλονται υλικά(σίδηρος, χαλκός, χάλυβας, πλαστικό, μολύβι κ.λ.π.).


Τα μόρια του νερού με τις ενώσεις των ατόμων οξυγόνου και υδρογόνου, μπορούν να δεχτούν “πληροφορίες”  σε μορφή υψίσυχνων ταλαντώσεων ή κβάντο-ταλαντώσεων.

Τα μόρια του νερού τις πληροφορίες αυτές μπορούν να τις αποθηκεύσουν και να τις μεταφέρουν χωρίς το νερό να ρέει.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να “ταξιδεύσουν”  στο νερό έως και 2500 μέτρα.

Τα δεδομένα  “φορτώνονται” στο Wellan2000 σε μορφή ταλαντώσεων  με εργαστηριακό Laser.

Το Wellan2000 είναι κατασκευασμένο σε μεγαλύτερο ποσοστό από καθαρό αλουμίνιο(Al) και ένα μέρος από πυρίτιο(Si).

ili

Σχηματισμός της ύλης υπάρχει μόνο με τη δυνατότητα έλξεων δυνάμεων μέσω διαφορετικών φορτώσεων.

Εξουδετέρωση των ηλεκτρικών φορτώσεων των ήδη υπαρχόντων αλάτων.Οι σωλήνες καθαρίζουν.