Γενικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο

                   Θες/νίκη-Ημαθίας-Πιερίας-Πέλλας                    

  Μαρτίνα Σμιτ-Κάλφογλου Νικόλαος Κάλφογλου

Σταδίου 12  Τ.Κ 59100 Βέροια

τηλ. 2331072737 2331072500

ΚΥΠΡΟΣ

ΣΚΑΛΛΑΣ ΑΟΥΡΕΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΗΣ 6,
Τ.Κ. 2311, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
ΚΙΝ. 0035799438705
ΤΗΛ.0035722373576