Γενικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο

                   Θες/νίκη-Ημαθίας-Πιερίας-Πέλλας                    

  Μαρτίνα Σμιτ-Κάλφογλου Νικόλαος Κάλφογλου

Σταδίου 12  Τ.Κ 59100 Βέροια

τηλ. 2331072737 2331072500

Αλεξ/πολη

Κέντρο Φίλτρου

Καραθανάσης Δήμος

Εμπορίου 36 Αλεξ/πολη

τηλ. 2551021611

www.goldenspring.gr